• Supporters van Warmunda

  Doelstelling van “Supporters van Warmunda” is om extra financiële middelen te genereren, die voortvloeien uit de contributie van de Supporter van Warmunda en diverse andere activiteiten, voor het realiseren van bijzondere projecten en / of diverse extra’s boven op de begroting van de vereniging.

  Binnen “Supporters van Warmunda” zijn o.a. de volgende onderdelen actief:

  • Club van Vijftig
  • Kaartcommissie
  • Activiteitencommissie Jeugd

  Alle onderdelen hebben hun eigen kenmerken.

  De Kaartcommissie is vooral op vrijdag actief en de Activiteitencommissie Jeugd profileert zich vooral op de woensdagmiddag en zaterdag bij de jeugd. Aanvullend hierop zijn de bijzondere spelelementen van de Club van Vijftig waar 10% van de opbrengsten ten gunste komen van Warmunda.

  De werving richt zich niet alleen op niet spelende leden, oud leden, donateurs en vrijwilligers, maar op iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. Uiteraard mogen ook spelende leden lid worden van Supporters van Warmunda.

  De voordelen van Supporter van Warmunda zijn, naast uw betrokkenheid, de speciale activiteiten rond het 1e elftal, een feestavond/Slotdag en gratis toegang bij de thuiswedstrijden.

  Wanneer u Supporter van Warmunda wilt worden kunt u kiezen uit de volgende categorieën

  Categorie B Voor € 25,00 per jaar ondersteunt u bovengenoemde activiteiten
  Categorie C Voor € 50,00 per jaar heeft u recht op het bovenstaande, wordt u lid van de sv Warmunda waardoor u stemrecht heeft op de algemene ledenvergadering, wordt u op de hoogte gehouden van alle evenementen, krijgt u een speciale vermelding en diverse privileges.

 • Word Supporter

  Wordt nu “Supporter van Warmunda” en betaal nog géén EURO per week. (€ 50 per jaar) Dan ben je direct lid van Warmunda met diverse privileges en een stem op de jaarvergadering, maar het belangrijkste is vooral uw blijk van (financiële/morele) steun aan uw vereniging.

  Voor meer informatie van en over de evenementencomissie en de supporter van Warmunda kunt u contact opnemen met de commissieleden of iemand van het bestuur. Wanneer u direct Supporter wenst te worden kunt u het bedrag behorende bij Supporter A, B of C overmaken op bankrekening: NL12RABO 036.77.29.555 tnv SV Supporter van Warmunda. Vermeld duidelijk uw naam, adres ,woonplaats en E-mail adres. Bij een emal adres krijgt u een bevestiging van u inschrijving.

 • Naam Plaats
  Paul van Beek SASSENHEIM
  Ben Christen LEIDEN
  Nico van Diest WARMOND
  Rob van Duin WARMOND
  Koos Duynstee WARMOND
  Aad Heemskerk WARMOND
  Kees Heemskerk WARMOND
  Gerard Kipping WARMOND
  Floris Kleijn WARMOND
  Kees Kortekaas WARMOND
  Theodore Leenen SASSENHEIM
  Sander van Leeuwen WARMOND
  Aad van Leeuwen WARMOND
  Leo van Leeuwen WARMOND
  Joep van Leeuwen WARMOND
  Jan Mulder NOORDWIJK
  Johan van Noort WARMOND
  Marcel Pont WARMOND
  Piet van Rijn WARMOND
  Ted van Rijn WARMOND
  Pierre Sikking WARMOND
  Paul Stol WARMOND
  Gerard van Tongeren WARMOND
  Gijs van Tongeren WARMOND
  Ton van Velzen WARMOND
  Guus Versluys WARMOND
  Toon v.d. Vooren WARMOND
  Henk Wanders WARMOND
  Paul van Winsen WARMOND
  Els van Winsen WARMOND
  Geco de Winter WARMOND
  Vincent de Winter WARMOND