• Privacy

  In het kader van uw betrokkenheid bij onze vereniging, als lid of anderszins (vrijwilliger en/of sponsor) verzamelen en beheren wij een aantal persoons- en andere aanvullende gegevens. Wij hebben dan de mogelijkheid om met u contact op te nemen, om u te informeren omtrent onze activiteiten, zodat u betrokken bent en kunt deelnemen aan al onze activiteiten.

 • Wij verzamelen de volgende gegevens:

  Omschrijving Toelichting
  Naam adres en woonplaats Op de website worden teamleden met voor- en achternaam vermeld.
  Telefoonnummer Telefoonnummer ouders - indien kinderen jonger zijn dan 18 jaar.
  E-mailadres Mailadres ouders - indien kinderen jonger zijn dan 18 jaar.
  Geboortedatum Deze gebruiken we voor de teamindeling. Ook wordt deze zonder geboortejaar of leeftijd vermeld op de verjaardagskalender op deze website.
  Geslacht Wordt gebruikt voor de teamindeling m/v.
  Datum aanvang lidmaatschap
  IBAN-nummer Voor afschrijving van de contributie.
 • Door het inschrijfformulier voor voetbal of handbal in te vullen en te ondertekenen, geeft u expliciet toestemming aan Warmunda om uw gegevens vast te leggen.

  Deze gegevens worden beheerd door het bestuur van Warmunda (verwerkingsverantwoordelijke) en door de ledenadministrateur (verwerker).

  Van sponsors en supporters worden contactgegevens vastgelegd (naam, adres, telefoonnummer en e-mail). Deze gegevens staan niet op de website van Warmunda. Wel wordt daar, voor sponsors waarvoor dit een deel van het sponsorpakket vormt, een link naar de website van sponsors opgenomen.
  Voor overige sponsoren geldt dat zij voor een dergelijke link apart toestemming verlenen.

  Doelen
  Wat doen we met uw gegevens? We gebruiken die voor relatiebeheer, voor het verstrekken van informatie over activiteiten en om contact met u op te kunnen nemen aangaande uw lidmaatschap.

  Delen met derden
  Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond) of de NHV(Nederlands Handbal Verbond). Functionarissen van de KNVB of NHV spelen een rol bij de gegevensverwerking en dienen daarom over de gegevens te beschikken.
  Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan derden. Alleen indien wij dienen te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

  Hoe lang wij uw gegevens bewaren
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden uitsluitend daarvoor gebruikt. Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen, zal Warmunda de gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden verwijderd.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Thérèse Mastemaker mailadres: tmastemaker@casema.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen twee weken, reageren op uw verzoek.

  Klachten
  Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Die kunt u bij ons en/of bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

  Beveiligen
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij houden onze internetverbinding veilig met behulp van SSL/TSL. Uw gegevens zetten we in Sportlink, een beveiligd systeem voor de ledenadministratie van sportverenigingen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het secretariaat, mailadres: info@svwarmunda.nl

  Recht tot aanpassing Privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, als ook onze privacyverklaring, te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen we u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

  Opgemaakt door SV Warmunda op 25 mei 2018