• Algemene Ledenvergadering (ALV) 29 september

  17 sep 2023
 • Beste leden, 

  De Algemene Ledenvergadering (ALV) komt er binnenkort weer aan, deze is gepland op 29 september 2023 om 20:00 in de kantine. Bij deze willen we jullie graag uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. SV Warmunda is een democratische vereniging en ook jullie hebben daar een stem in. In dit schrijven willen we jullie op de hoogte stellen van een aantal zaken die tijdens de ALV in stemming zullen worden gebracht en waarbij wij als bestuur het belangrijk vinden dat wij jullie daar op voorhand over willen informeren. 

  De afgelopen periode zien wij binnen de gehele maatschappij een verandering optreden als het gaat om het verenigen van vrijwilligers. Dit heeft op onze mooie vereniging zeker een behoorlijke impact. Daarom vinden wij het belangrijk om onderstaande punten ter stemming in te brengen. 

  • Contributies 2024 – 2025 
  • Verplicht stellen van vrijwilligers taken vanaf seizoen 2024 - 2025 
  • Rookbeleid Sportpark Overbos 

  Als bijlage treft u onder andere de volgende stukken aan. 

  Op de agenda staat de verkiezing bestuur, de volgende personen zijn aftredend en eventueel herkiesbaar: 

  • Paul Robbers (Algemeen bestuurslid - Jeugd) is aftredend en herkiesbaar; 
  • Martijn Hoeijmans (Dagelijks bestuur - Secretaris) is aftredend en herkiesbaar; 
  • Paul Smit (Algemeen bestuurslid – Media & Evenementen) is aftredend en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. 

  Het bestuur heeft besloten om de functie van Paul Smit intern in te vullen. 

  Graag wijzen we jullie allen op uw verantwoordelijkheid in deze. Wij verwachten van alle leden of hun vertegenwoordigers dat zij overstijgend willen denken en individuele wensen loskoppelen van het belang van de vereniging. Vragen kunnen uiterlijk 72 uur (26 september 20:00) voor aanvang van de ALV gesteld worden, tevens kunnen tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing zich ook melden via secretaris@svwarmunda.nl. We zien jullie graag op vrijdag 29 september. 

  Met sportieve groet,

  Martijn Hoeijmans • Secretaris 

  Namens het bestuur